Indkaldelse til generalforsamling i Bogholderi Hjørnet Taulov ApS.

Indkaldelse til generalforsamling i Bogholderi Hjørnet Taulov ApS.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 19.05.2022 kl. 10.30 på selskabets adresse Nørregade 24st, 6650 Brørup.

Ifølge vedtægterne skal anpartshavere, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, meddele dette senest tre dage før selve generalforsamlingen til selskabet, hvilket kan gøres via mail til mro@bogholderihjornet.dk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  3. Eventuelt

Link til ejerbog: https://erst.virk.dk/ejerbog/public/a107b207-0d14-434d-a49d-0de761ec1bfc

Med venlig hilsen

Direktør Mona Risbøl Osther